Рефераты > Рефераты по физике

Рефераты по физике

Тема работы: Монтаж силової мережі цеху
Призначення підприємства і цеху, технічна характеристика споживачів електричної енергії. Розрахунок і вибір системи освітлення, електропривода, пускової і захисної апаратури. Монтаж і експлуатація електроустаткування; енергозбереження, техніка безпеки. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Обчислення параметрів трансформатора електричних установок
Призначення трансформаторів в енергетичних системах для передачі на великі відстані енергії, що виробляється на електростанціях, до споживача. Перевірка відповідності кількості витків заданому коефіцієнту трансформації, визначення втрати потужності. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: контрольная работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Проектирование системы электроснабжения cтанкостроительного завода
Характеристика технологического процесса и требования к надёжности электроснабжения. Определение расчетных электрических нагрузок по методу упорядоченных диаграмм. Выбор кабельных линий автоматических выключателей, мощности силовых трансформаторов. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: дипломная работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Развитие солнечной энергетики
Определение основных достоинств и недостатков солнечной энергетики при исследовании перспектив её развития. Изучение устройства и действия наземных солнечных установок и космических солнечных станций. Методические разработки темы "Солнечная энергетика". Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Расчет переходных процессов в электрических цепях. Формы и спектры сигналов при нелинейных преобразованиях
Расчёт переходных процессов в электрической цепи по заданным схемам: для определения начальных условий; определения характеристического сопротивления; нахождения принужденной составляющей; и временным диаграммам токов и напряжений в электрической цепи. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Технологія монтажу та ремонту машин постійного струму
Способи збудження і пуск двигунів постійного струму, регулювання їх швидкості обертання та реверсування. Вимірювальні і контрольні інструменти, такелажні механізми, матеріали, що застосовуються при виконанні ремонтних робіт. Правила техніки безпеки. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Эксплуатация дизельных электростанций
Назначение, классификация и маркировка дизельных электростанций, их устройство и комплектация. Требования к обслуживающему персоналу. Подготовка электроагрегата к работе, пуск и остановка. Наблюдение за работой ДЭС. Указания по технике безопасности. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: реферат
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Виконання розрахунку лінійних електричних кіл змінного струму
Розрахунок нерозгалуженого ланцюга за допомогою векторних діаграм. Використання схеми заміщення з послідовною сполукою елементів. Визначення фазних напруг на навантаженні. Розрахунок трифазного ланцюга при сполуці приймача в трикутник та в зірку. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Влияние метилирование поверхности на устойчивость наночастиц кремния
Особенности частичного насыщения поверхностных атомов кремния метильными группами и методов моделирования кластера минимального размера. Иммобилизация метильных групп на поверхность димеризованного гидрогенизированного кластера в различных соотношениях. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: доклад
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Електричні кола при синусоїдній дії
Періодичний та змiнний види струму, їх характеристики. Синусоїдний струм та його основнi параметри. Метод комплексних амплітуд. Подання синусоїдних коливань у виглядi проекцiй векторiв, що обертаються. Синусоїдний струм в опорі, індуктивності та ємності. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: реферат
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Електроосвітлювальна та опромінювальна установка в телятнику
Визначення коефіцієнтів відбиття поверхонь в телятнику. Вибір джерела світла, норм освітленості та коефіцієнтів запасу використання світлового потоку. Світлотехнічна відомість, розрахунок опромінювальної мережі та комунікаційно-захисних апаратів і щитів. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Грузовой подъёмник
Рычажное и кнопочное управление грузовых подъёмников. Система электротали (тельфера) для перемещения тяжестей до 3 т: передвижение по монорельсовому пути и два реверсивно включаемых электродвигателя. Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: контрольная работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Історія розвитку біофізики як науки. Класифікація і характеристика основних напрямків біофізики
Історичний шлях виокремлення біофізики як феноменологічної науки, виходячи із еволюційних теорій термодинаміки Клаузіуса, Гіббса, Больцмана, Берталанфи та квантовомеханічних закономірностей Шредингера, Ельзасера та Ейгена. Основні розділи дисципліни. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: контрольная работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Єдина теорія полів і взаємодій
Єдина теорія полів і взаємодій у цей час. Об"єднання слабкої й електромагнітної взаємодій елементарних часток. Мрія Ейнштейна у пошуках єдиної теорії будови Всесвіту. Основної ідеї та теоретичні досягнення у теорії суперструн на сьогоднішній день. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Исследование электрических цепей при переходных процессах первого и второго рода
Расчет силы тока и сопротивления по закону Ома. Составление характеристического уравнения и нахождение его корней через вычисление постоянной времени. Собственный магнитный поток и закон его сохранения. Построение графиков функций и схем в мультислим. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Изготовление фотонных кристаллов
Изучение процесса изготовления фотонных кристаллов как материалов, структура которых характеризуется периодическим изменением показателя преломления в пространственных направлениях. Методы получения: самопроизвольное формирование, травление, голография. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: реферат
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Конвективный теплообмен
Основные понятия конвективного теплообмена: конвекция, коэффициент теплоотдачи, термическое сопротивление теплоотдачи, сущность процессов теплообмена. Циклонные топки для сжигания дробленого угля. Характеристики газообразного топлива, доменного газа. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: контрольная работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Людина в магнітному полі
Магнітні властивості деяких речовин. Сила дії магніту та магнітного поля та їх вплив на організм людини. Взаємодія полюсів магніту. Погіршення самопочуття людей під час магнітних бур. Відкриття явищ електромагнетизму й використання електромагнітів. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: реферат
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Расчет технологического режима наложения защитных покровов
Расчет технологического режима наложения защитных покровов силового кабеля при заданных параметрах. Конструкция подушки и номинальные толщины. Ширина и максимально допустимый шаг обмотки бронелент. Расчет параметров обмотки бумажных и пластмассовых лент. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: контрольная работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Проектирование электроснабжения участка, состоящего из 5 шахтных печей Ц105 и установки эндогаза ЭН-60М01
Технологические процессы при электротермии. Параметры установок печей. Составление группового графика нагрузки. Выбор комплектной трансформаторной подстанции. Расчет тока короткого замыкания на шинах. Разработка схемы управления, защиты и сигнализации. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве