Рефераты > Рефераты по физике

Рефераты по физике

Тема работы: Проектування малої гідростанції на Печенізькому водосховищі
Переваги і недоліки малої енергетики та децентралізації енергопостачання. Класифікація водоймищ малих ГЕС та їх вплив на екологію. Типізація гідротурбінного устаткування, область його застосування та конструктивні особливості. Вибір параметрів турбіни. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: дипломная работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Аналіз та обґрунтування методів і технічних засобів насосної станції вторинного підйому для зрошування Лепетиського району Херсонської області
Проблема забезпечення технологічної цілісності роботи внутрігосподарських зрошувальних систем. Технічна характеристика основного технологічного устаткування насосної станції. Розробка принципової електричної схеми керування. Вибір силового обладнання. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Аналогові електронні пристрої
Динамічна характеристика за постійним та змінним струмом. Вибір положення робочої точки за умови реалізації режиму класу А та амплітуди сигналів. Визначення вихідної корисної потужності. Розрахунок підсилювального каскаду у режимі малого сигналу. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: контрольная работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Атомарные газоразрядные лазеры
Понятие, классификация лазеров по признакам, характеристика основных параметров, их преимущества. Причины конструкции лазеров с внешним расположением зеркал. Описание физических процессов в газовых разрядах, способствующих созданию активной среды. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: реферат
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Атомные и океанские электростанции
Схема работы атомных электростанций. Типы и конструкции реакторов. Проблема утилизация ядерных отходов. Принцип действия термоядерной установки. История создания и разработка проекта строительства первой океанской электростанции, перспективы применения. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: реферат
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Численное решение уравнения Шредингера средствами Java
Уравнение Шредингера и физический смысл его решений. Волновые функции в импульсном представлении. Методы численного решения уравнений: преобразование Фурье, аппроксимации оператора эволюции, способ Нумерова. Программная реализация задач средствами Java. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: дипломная работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Эксплуатация воздушных линий электропередач
Проектирование и сооружение воздушных линий электропередач, их устройство, основные методы испытаний, объем работ по их техническому обслуживанию. Организация охранных и ремонтных работ, разработка технологической документации и техника безопасности. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Вакуумная плазменная технология высоких энергий
Разработка плазменных генераторов и ускорителей для технологии обработки поверхности изделий машиностроения. Магнетронная цилиндрическая система. Тенденция в промышленной разработке плазмы. Реактивный поток в атмосфере гелия, мультиреактивный источник. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Вимикачі навантаження
Загальні відомості про електричні апарати та їх призначення. Організація робочого місця електрослюсаря. Правила монтажу вимикачів навантаження, їх технічне обслуговування та ремонт. Техніка безпеки при роботі по такелажу устаткування й апаратури. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: дипломная работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Дослідження приладів по вимірюванню вологості
Методи та засоби виміру вологості. Вимірювальні величини кількості вологи. Основні характеристики вологовмісту. Принцип дії психрометричних вологомірів. Технічні характеристики і застосування датчиків, первинних перетворювачей й регуляторів вологості. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Експлуатація та неполадки асинхронних двигунів
Принцип дії, будова та призначення асинхронного електродвигуна. Ознайомлення із основними несправностями електроприводу, визначення причин їх виникнення та способів усунення. Класифікація планово-попереджувальних і ремонтних робіт в електроустановках. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: дипломная работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Електропостачання металообробного цеху ВАТ "Завод ім. Фрунзе"
Конфігурація силової мережі цеху. Загальна характеристика агрегату опалювального з електрокалорифером. Вибір виду струму і величини напруги. Розрахунок потужності і вибір приводного двигуна вентилятора. Система планово-попереджувального ремонту. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: дипломная работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Волоконная оптика и ее применение
Волоконно-оптические линии связи как понятие, их физические и технические особенности. Основные составляющие элементы оптоволокна и его виды. Области применения и классификация волоконно-оптических кабелей, электронные компоненты систем оптической связи. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: реферат
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Волоконно-оптические системы связи
Общая характеристика волоконно-оптической связи, ее свойства и области применения. Проектирование кабельной волоконно-оптической линии передач (ВОЛП) способом подвески на опорах высоковольтной линии передачи. Организация управления данной сетью связи. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Выбор асинхронного двигателя
Обоснованный выбор типов и вариантов асинхронного двигателя. Пусковой момент механизма, определение установившейся скорости. Расчёт номинальных параметров и рабочего режима асинхронного двигателя. Параметры асинхронного двигателя пяти исполнений. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: реферат
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Геометрия зрения, иллюзии. Морис Эшер
Форма и взаимное расположение фигур в пространстве, их свойства. Ошибки зрительного восприятия. Картины художника-одиночки Мориса Эшера. Понимание природы зрения и восприятия в целом, эффект иррадиации. Математическое начало в творчестве Мориса Эшера. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: реферат
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Дефекты в кристаллах
Понятие и классификация дефектов в кристаллах: энергетические, электронные и атомные. Основные несовершенства кристаллов, образование точечных дефекто, их концентрация и скорость перемещения по кристаллу. Диффузия частиц за счет движений вакансий. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: реферат
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Загальна характеристика напівпровідникових матеріалів
Класифікація напівпровідникових матеріалів: германія, селену, карбіду кремнію, окисних, склоподібних та органічних напівпровідників. Електрофізичні властивості та зонна структура напівпровідникових сплавів. Методи виробництва кремній-германієвих сплавів. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Захист акустичної інформації при проведенні нарад
Захист акустичної інформації в кімнаті для нарад. Аналіз виділеного приміщення. Для захисту мовної інформації застосовується комплекс активних і пасивних засобів: звукоізоляція, звукопоглинання і глушіння акустичних сигналів, зашумлення приміщення. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: курсовая работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве
Тема работы: Кабельні муфти
Вимоги до розташування ліній електропередач поблизу жилих будинків, трубо- та теплопроводів. Особливості з"єднування, відгалуження і заземлення кабелів у чавунних, свинцевих та епоксидних муфтах. Правила безпечного прокладання струмопровідних жил. Категория работы: Рефераты по физике
Тип: дипломная работа
Скачать документ бесплатно, без SMS в архиве